Po malých krůčcích k velkým výsledkům


Jistě již každý z nás alespoň jednou v životě při procházce lesem šel kolem mraveniště. Spatřili jsme hromadu jehličí a drobných větviček, po níž se hemžilo nekonečné množství mravenečků. Mohlo by se zdát, že bude-li o jednoho mravenečka či o jednu jehličku méně, celkový dojem se nezmění. Možná ano, ubude-li jeden malý dílek, mraveniště se nezmenší. Ale přitom je nutno si uvědomit, že výsledné mraveniště je výsledkem mravenčí práce, tedy shromáždění jednotlivých kousků donesených malými mravenečky. A právě díky této soustavné a cílené práci malého hmyzu vznikla stavba, která svými rozměry několikanásobně převyšuje velikost každého z nich i každého jednotlivého dílku. A takové uvědomění by mohlo být inspirací i pro nás.

Zvládnete to i Vy

Slyšeli jste již někdy o kaizenu? Je to japonská metoda, která se zakládá na podobném principu, jako je právě budování mraveniště. Klíčem k úspěchu a dosažení výsledků je rozdělit si úsilí na drobné krůčky, které je nutno pravidelně vykonávat. A záhy zjistíte, že dosažení velkých cílů pro Vás není nemožné.