Proč se provádí povinné elektro revize ve firmách


Mnohým z vás je známo, že revize elektroinstalace a elektrických zařízení a spotřebičů se provádí povinně ve všech firmách a nepovinně v domácnostech. Ve firmách je povinnost dána tím, že za zdraví a životy zaměstnanců a klientů zodpovídá majitel firmy.

Ohrožení zdraví a života osob není legrace

Hlavním důvodem, proč se v každé firmě musí provádět ze zákona povinné elektro revize v Praze (i kdekoli jinde), je nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jistě není nutné nikomu z vás vysvětlovat, co dokáže těch „dvě stě dvacet (dvě stě třicet) silných voltů v síti“, o kterých zpívá Karel Zich. Co se ve firmách vlastně musí revidovat?

měřicí přístroj

Rozvaděče, elektrická vedení, zásuvky – velkým zdrojem nebezpečí úrazu anebo požáru jsou kabelové rozvody a koncové prvky, zejména zásuvky. S těmi přichází do styku zaměstnanci a někdy i zákazníci, kteří se ve firmě pohybují z vlastní vůle či na pozvání. Zásuvky nesmí být přetěžované a musí být umístěné na vhodných místech, například v určité vzdálenosti od zdroje vody.

elektrikářské nářadí

Svítidla – každý výrobek, který je obsluhován z elektrické rozvodné sítě, se může poškodit, a to i při šetrném zacházení. Ve firmách se povinná revize týká i svítidel, jejich IP krytí, kabelových přívodů, vypínačů, objímek a dalších prvků. Se svítidly rovněž přichází do styku zaměstnanci i firemní zákazníci a někdy dokonce i děti.

Elektrické stroje, nástroje, nářadí a spotřebiče – jestliže máte podchycená, co se týče bezpečnosti, svítidla, musíte kontrolovat vše ostatní, to znamená veškeré vybavení firmy z hlediska využívání elektrického napětí v síti. Patří sem veškeré strojní vybavení, pomůcky a spotřebiče počínaje soustruhy a konče třeba varnou konvicí v kanceláři. Revize se tedy nemůže vyhnout vůbec ničemu, protože pokud by se tak stalo, a došlo k požáru nebo smrtelnému úrazu, mohly by tu padat žaloby za ublížení na zdraví s následkem smrti, a to není žádná legrace.