Zájem o historii

Mnoho lidí zajímá historie. Obvykle jednotlivce nezajímají dějiny jako takové, ale určité období. Jsou lidé, kteří fandí především vojenské historii druhé světové války, jsou lidé, kteří naopak mají slabost pro starověk. Někoho zajímá období Francouzské revoluce a někoho fascinuje středověk. Důvody, proč milujeme historii, jsou různé.
 
·         Zájem o minulost
·         Dobrodružství
·         Tajemství
·         Zájem o vývoj lidstva
·         Zájem o hraniční lidské jednání
·         Romantika
 

Rovněžformamůže být různá.

  • Jsou lidé, kteří nejsou a priori milovníci historie, ale mají rádi příběhy, které jsou zasazeny do minulosti. Příběhy by se dali spíše než historický román označit jako historizující román.
  • Řada lidí má ráda fakta, ale podaná formou historického románu, který kombinuje fakta a fantazii. V tomto případě se jedná o typické historické romány. V naší tvorbě zastoupené například Jarmilou Loukotkovou nebo Ludmilou Vaňkovou.
  • Milovníci faktů jsou pak ti, kteří pro svůj zájem nepotřebují smyšlené části. Mají rádi fakta. Na druhou stranu mají rádi hypotézy a konspirace typu coby kdyby a co když.  Tito lidé preferují literaturu faktu.
  • Vědecký přístup. Odborná vědecká literatura, studium dobových dokumentů a kronik, to je doména lidí, kterým je blízký vědecký přístup.

 

Aktivní historikové

Zájem o historii se však v případě amatérských historiků nesoustředí rozhodně jen na studium dokumentů. Amatérští historikové mají velký význam pro rozvoj regionálního dějepisectví, protože jsou to obvykle oni, kteří dokáží zachytit historii určité lokality.

Nemluvě o významu, který pro regionální dějepisectví mají kronikáři. Ti obvykle nejenže zachycují aktuální dění určité obce či lokality, ale mají čich také pro výzkum událostí již minulých.

Někteří lidé se dodnes zaměřují na hledání pokladů. Poznáte je podle toho, že mají detektor kovů a zkoumají terén.