„Bezcigaret“, nový web, pro všechny co končí s kouřením


Národní linka pro odvykání kouření spustila nový web pod názvem „Bezcigaret.“ Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví, finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

kouření

Bezplatná telefonní linka
 Součástí webu je odkaz na bezplatnou telefonní linku, jejíž konzultanti Vám s odvykáním pomohou. Linka je určena všem občanům České republiky, kteří dosáhli věkové hranice 15 let. Odborně vyškolení konzultanti Vám během telefonického rozhovoru poradí, jak začít s Vaším odvykáním či odvykáním osoby Vám blízké. Důkladně s Vámi zkonzultují Vaši kuřáckou minulost a zhodnotí míru Vaší závislosti na tabáku. Dále Vám nabídnou pro Vás vhodný postup odvykání a seznámí Vás s prostředky, které Vám pomůžou zvládnout abstinenční příznaky. Pokud to bude třeba, můžete s konzultantem zůstat v telefonickém kontaktu po celou dobu svého procesu odvykání.

cigareta

                Na webu dále najdete informace, které se týkají samotného procesu odvykání. Například na jaké abstinenční příznaky byste měli být připraveni a jaká je obvyklá délka jejich trvání. Samotný proces odvykání je zde rozdělen do několika kroků, které jsou jednoduše vysvětleny. Takže na Vás udělají dojem, že je Vaše rozhodnutí správné a lehce uskutečnitelné. Upozorňují Vás však i na možnost, že si v průběhu odvykání zapálíte a budete chtít svou dosavadní snahu zabalit. To je právě ale ten správný okamžik, kdy se obrátit na bezplatnou linku a požádat o odbornou pomoc.

oharky

                Díky webu si také můžete ujasnit, jaká typ kuřáka/kuřačky jste. Pomohou Vám nalézt ty správné důvody, proč právě Vy byste s kouřením měli skončit. Ať už to jsou samozřejmě a především důvody zdravotní, nebo ale také například ty finanční či estetické. Je jasné, že pokud sami vnitřně cítíte, že chcete a potřebujete s kouřením skoncovat, bude Vaše cesta pravděpodobně snazší, než když jste k tomu tlačeni okolím.