Druhy počítačových virů

1.       Trojské koně-Jeden z nejznámějších virů na světě, má jediný úkol a tím je vykonat zadaný úkol. Často se jedná i jako o vtip. Lze ho identifikovat pomocí názvu a data vytvoření.
2.       Červi-Cizím slovem též Worms. Dokáží se šířit pomocí počítačové sítě, ale nenapadají soubory. Mezi nejznámější se řadí hlavně nevyžádaná pošta v podobě e-mailů, kdy si uživatel myslí, že příloha e-mailu je jen neškodný obrázek.
software pc.jpg
3.       Souborové viry-Nejvíce rozsáhlá skupina virů. Už podle názvu můžete tušit, že se jedná o viry, které útočí na operační systém, konkrétně na jeho soubory. Dokáží velmi efektivně nakazit daný soubor a ovlivnit jeho fungování.         
4.       Stealth viry-Snadno přehlédnutelný vir, který se snaží za každou cenu skrýt před uživatelem daného počítače. Dokáží upravovat své maskování v reálném čase a tím se ještě lépe skrývat.
5.       Polymorfní viry-Mají podobné chování jako Stealth viry, jen s tím rozdílem, že místo maskování v reálném čase tvoří řetězce, které dokáží uniknout scanerům antivirových programů.
6.        Rezidentní viry-Nachází se v paměti počítače. Virus sám vysleduje, které programy a uživatel používá nejčastěji a následně se je pokusí infikovat. Může tím značně ovlivňovat činnost počítače.
7.       Přepisující viry-Jak značí název, jedná se o vir, který pouze přepisuje tělo infikovaného souboru vlastním kódem. Tento soubor tak poškodí a není schopný jiné funkce, než šířit vir dále.
anti počítačový virus.jpg
8.       Vir přímé akce-Jednoduchý virus určený k infikování souborů. Má zadaný úkol, ten splní a sám skončí.
9.       Doprovodný vir-Naklonuje napadený soubor a do kopie tohoto souboru zapíše svůj kód.
10.   Vyděračské viry-Jedná se o nebezpečný vir, který zablokuje používání vašeho počítače a požaduje uhradit nemalou částku peněz. Pokud byste zaplatili takzvané výkupné, tak vám povolí přístup. Prozatím se jedná o vir rozvinutý především v Rusku, ale případy nakažení počítače právě tímto virem byly zaznamenány i v Evropě.