Grafologie je nejenom zajímavé hobby

Volný čas k našemu životu patří jak slunce a voda a pokud ho využijeme k relaxaci nebo k činnosti, která nás zajímá, tak to bude pro náš život velké obohacení. Jsou mezi námi lidé, které zajímá člověk ve své podstatě. Grafologie je svým způsobem velmi provázaná s psychologií. Písmo totiž hodně dokáže prozradit o člověku například některé jeho vlastnosti.

Už před více jak třemi tisíci lety se analýzou písma rozpoznávala pravost rukopisu. Staří Římané rozbor písma používali k poznání jedince. Po dlouhé době bádání, až v roce 1870 se založila grafologická skupina, která dala základ tomuto vědnímu oboru.

Grafologie člověka se zabývá písmem, které je výrazem každého z nás. Svým tvarem, který vznikl na nějakém místě, v určitém čase a v ten daný okamžik, písmo v sobě uchovává psychosomatický stav pisatele – kompletní pohled na člověka, jak po duševní, tak po fyzické stránce.

To se dá posoudit podle toho, jaké jsou:
·         tvary písma
·         rozložení písma
·         tlakem, který je při psaní vytvořený
·         jaký je použitý psací nástroj

Grafologie se tvarem písma snaží pochopit a porozumět pisatele, zamýšlí se jeho potencionálem. Z písma lze vyčíst základní povahové vlastnosti, vitalitu i temperament (sexualitu).

I když v současné době mnozí z nás používají převážně klávesnici, ale bez klasického psaní se neobejdeme. Rukopis se nikdy neopakuje, každý je jedinečný, tak jako otisk prstů. Samozřejmě, že rukopis se dá napodobit.
Každý rukopis se proměňuje vlivem naší nálady, vlivem duševního i fyzického stavu. Pokud jste například rozrušeni, vaše písmo bude výraznější…

Grafolog si nejdříve všímá, jak napsaný text působí na prvý pohled, poté uspořádání textu, jeho rozložení a jakým tlakem je napsán. Všímá si tvaru písmen, které posuzuje podle třech zón: horní, střední a spodní.

Písmo se musí posuzovat vždy v komplexu, z jednotlivých znaků se nedá poznat charakter člověka a samozřejmě se o člověku vše nedozvíme,
Například posuzování písma podle určitých znaků:

·         neuspořádané písmo – pokud výrazně kolísá, tak značí to, že je pisatel spontánní, má nedostatek sebekontroly, pohodu k okolnímu světu, vztah jedince je neuspořádaný

·         široké písmo,spolu s většími mezerami mezi slovy, řádky i jednotlivými písmeny, to značí občasnou „absenci“ najít si nový vztah nebo neschopnost si najít nový smysl k životu

·         těsné písmo s těsnými mezerami mezi řádky, to prozrazuje na pisatele, že má zúžený pohled na svět

·         strnulé písmo – velmi pravidelné – pisatel jedná mechanicky a chladně

·         neživotné písmo –neostré spojující tahy, sklon k nitce, pokud jsou uhly měkké nebo otupělé s obloukovitým vázáním, slabým nebo mírným tlakem při psaní, pomalým tempem, to značí, že osobnost je vyhaslá, jakoby ji nic nebavilo

·         Zvláštní prvek v písmu – to je jedenprvek, který převládá na úkor ostatních, jeho pisatel podle grafologů je svým způsobem „zajatcem své představy“

·         Infantilní písmo – tím se označuje dětinské písmo, kdy pisateli chybí zralost dospělého jedince

V každém rukopisu je zastoupen pohyb a forma písma.  Většinou z těchto znaků převažuje jeden více nebo méně. Pokud jsou tyto prvky v rovnováze, je to ideální stav, ale není to časté. Grafologové podle pohybu a formy písma poznají, jestli se pisatel chová instinktivně nebo se staví do určité pózy.

Z rukopisů se nedá poznat, jestli je pisatel muž nebo žena, už z toho důvodu, že mnoho žen dělá „mužské“ profese a někteří muži přebírají celkem ochotně úlohu žen ve vytváření domova.

Stáří člověka po psychickéstránce pohledově neodhadnete, ale projev písma psychické stáří pisatele vypoví celkem hodnověrně.

Sexualita souvisí s vitalitou, temperamentem a představivostí pisatele. A též, jaký má postoj vůči sobě. V písmu se ale sexualita jednoznačně neprojeví.

Grafolog se ptá na povolání pisatele, protože to může velmi ovlivnit jeho písmo. Pak se též potřebuje vědět, jestli je dotyčný pisatel levák nebo pravák, aby kvůli tomu mohl brát v úvahu určité rozdíly, například ve sklonu písma.