Schodiště, nebo rampy?

Klasická schodiště známe všichni. Setkáváme se s nimi prakticky denně, doma, v práci, ve škole, na úřadě. Mnohde je však začínají nahrazovat rampy. Většinou jsou samozřejmě součástí klasického schodiště a jsou umístěny vedle něj. Proč se však staví?

Tou nejsamozřejmější odpovědí je usnadnění vjezdu kočárkům a lidem na vozíčku. A v tomto ohledu se jim nedá upřít jejich užitečnost. Je zde však otázka, proč ještě nenahradily klasické schody? Proč nemáme všude jen rampy?starobylé městské schodiště.jpg

Zde je odpověď poněkud složitější, zvláště vezmeme-li v úvahu, že chůze https://www.emimino.cz/diskuse/hubnuti-chuzi-zkusenosti-253889/ do kopce je pro naše klouby šetrnější než chůze do schodů. Navíc je vyvíjena na tělo větší zátěž, když jej nohy posouvají po schodech, než když jdeme pouze do kopce. Výhodou také je, že si můžeme určit takovou výšku a délku kroku, který nám vyhovuje.

Rampy však mají i řadu nevýhod. Zaprvé je tu bezpečnost. Je prokázáno, že rampy jsou nebezpečnější než schody, neboť je z nich lehčí spadnout a na rozdíl od schodů se není na čem zachytit. A v delších trasách, například v metru, by to mohlo být fatální. Poskytují také horší oporu pro nohy, jelikož je pro nás obtížnější chodit po nakloněné rovině.

Největší nebezpečí však představují venkovní rampy v zimě, když je náledí. Na rozdíl od schodů je mnohem snadnější uklouznout, a v takovémto případě sjedeme až dolů. A jak již bylo řečeno, pokud by jezdící plošiny nahradily eskalátory v metru, přibylo by velmi nehod.typické schody v metru.jpg

Proč se tedy používají? Jak už bylo řečeno, mají svá uplatnění. Kromě usnadnění přístupu lidem s kočárky či na kolečkovém křesle se používají také v různých obchodních centrech. Zde je důvodem to, že by bylo obtížné až nemožné dostat naplněný nákupní vozík po schodech, byť i jezdících, do dalšího patra.

Jak je vidět, ačkoliv rampy rozhodně nejsou lepší než klasická schodiště kmkdesign.cz, i tak mají své využití a usnadňují lidem život. Nesmíme však o nich přemýšlet jako o náhradě schodů. Nic takového totiž nejsou.