Ubytování Loket nad Ohří přímo pod kamenným hradem ze 13. století

Zájem o cestování po České republice zaznamenal za posledních deset let vzestupný trend. Mnozí lidé mění pobyty v zahraničních destinacích za tuzemské lokality vyhlášené, i méně známé, které vlivem otevření hranic po roce 1989 trpěly odlivem turistů. Ubytování Loket nad Ohří Pension Ulrika vám dnes může nabídnout pobyt v městské památkové rezervaci, kde si můžete připomenout významné mezníky českých dějin, spojené s panovníky Janem Lucemburským a Karlem IV.

gotická klenba

Starobylý hrad nad řekou

Po příjezdu do města z hlavního silničního tahu č. 209 je hradní komplex ukrytý za domovní zástavbou objektů v podhradí, vystavěných převážně v období renesance. Městská památková rezervace svým vzhledem a koncepcí výstavby připomíná křivolaké a úzké uličky v Třeboni, v Táboře, v Českém Krumlově a na dalších místech, kde bylo historické městské jádro vyhlášeno kulturní památkou. Siluetu samotného hradu si však můžete dobře prohlédnout z železobetonového obloukového mostu na opačné straně města, vystavěného v roce 1936. Nesmírně poutavým zážitkem je hradní stavba pro vodáky, kteří po řece Ohři připlouvají směrem od Sokolova, klenutý most podplouvají a směřují říčním koridorem v širokém meandru k vodáckému tábořišti zhruba dva kilometry za městem.

rytířská zbro

Kamenný, pozdně románský hrad vznikl již na počátku 13. století, první rozsáhlé stavební úpravy probíhaly za vlády Jana Lucemburského, který Loket považoval za významné královské sídlo. Přestavován byl i v pozdně gotickém a renesančním duchu, kdy se komplex rozšířil o královský palác, kapli a hospodářské objekty pro zajištění chodu hradu i podhradí. Renesance také přinesla největší rozkvět samotného města, jehož strategický význam při ochraně západní hranice českého království trval až do počátku 17. století.

Největší pohromou pro hrad i město se stala třicetiletá válka, a jako většina obcí a měst, tak i Loket zaznamenal oběti na životech, drancování a stagnaci a úpadek řemesel. Nakonec byl hrad přestavěn na jeden z nejobávanějších žalářů. Lidé tu byli mučeni a vězněni až do komunistického převratu v roce 1948 a dnes si tuto dobu můžete připomenout v průběhu prohlídky tamního areálu.