Byt v osobním vlastnictví


Základní podmínkou vlastnického bydlení je zápis příslušného bytu do katastru nemovitostí.Druhou podmínkou je solventnost budoucího majitele, protože tento způsob vlastnictví je nejvíce finančně náročný. Při jeho pořízení je možné využít hypoteční úvěr. 

Následnou výhodou je, že v budoucnosti neplatíte žádné nájemné, pouze úhrady za služby spojené s bydlením a příspěvek do fondu oprav. Vlastnické bydlení je obecně nejvíce chráněno. Lze ho omezit pouze zákonem. Takovým omezením je například povinnost členství ve společenství vlastníků.

Družstevní byt

Tento způsob bydlení má mnohé společné prvky s bydlením vlastnickým.Pořízení družstevního bytu je levnější než bytu do vlastnictví. Družstevní bydlení totiž nevlastníte. Vlastní ho družstvo, kterého jste členem. Rozdíl v ceně je deset až dvacet procent.

Výhodou pořízení družstevního bytu je rychlost. U jeho pořízení není nutné sepisovat Kupní smlouvu, postačí doklad o potvrzení přijetí kupní částky. Rovněž není nutné čekat až několik měsíců na zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro pořízení družstevního bytu postačí pouze na družstvu vyplnit a podepsat Smlouvu o převodu členských práv a povinností a následně podepsat Nájemní smlouvu.

Nakládání s družstevním bytem je omezené. Tento byt nesmíte pronajmout bez souhlasu družstva. Sepsat podnájemní smlouvu sice můžete, ale podléhá souhlasu družstva. Družstevní byt rovněž nesmíte zastavit. Není totiž ve vašem vlastnictví. Vy jste pouze členem družstva. Asi největším problémem je nemožnost jeho pořízení prostřednictvím hypotečního úvěru.

Nájemní byt

Poslední možností získání bydlení je pronájem bytu.Ten neklade velké finanční nároky na počáteční investici, nicméně výše nájmů ve velkých městech je poměrně vysoká. Pronájem bytu je nejvýhodnější, pokud chcete byt využívat na kratší dobu. Anebo pokud se vám nevyplatí za prací dojíždět. Často je využíváno mladými lidmi, pro které je to jediná možnost společného bydlení.